"Учебен център - Зорница" ООД, гр. Бургас

Ако искате да успеете утре, помислете за вашата квалификация днес!
Групово и индивидуално обучение с високо качество, коректно отношение и достъпни цени!

Групово и индивидуално обучение

"Учебен център Зорница" ООД - Бургас предлага професионални курсове за заварчици, спойчици на тръби, машинисти на котли, автокранисти, машинисти на подвижни работни площадки, мотокаристи и електрокаристи, машинисти на строителни машини, електромонтьори, монтажници на ВиК мрежи, монтьори на транспортна техника, стругари, шлосери, строители ...виж всички курсове

Професионални курсове

Документите, издавани от ЦПО към „Учебен център – Зорница“ ООД отговарят на изискванията на Закона за професионалното образование и обучение. […]

Лицензи

Лицензи от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) […]

За нас

Центърът работи с щатни и хонорувани преподаватели, които са висококвалифицирани специалисти […]

Процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 - 2020

Обща стойност: 10 000 лева